Welkom bezoeker

Op je scherm heb je nu Digikrant Schoonoord staan.
Deze digitale krant is een idee van schoonoordnet.nl de nieuwe website voor en van de inwoners van Schoonoord.
Het is de bedoeling van de Digikrant Schoonoord om de inwoners van ons dorp een platform te geven om hun vereniging of hun club te promoten, hun hobby uit te dragen, leuke verhalen te schrijven al dan niet in het Drents en zo voort.

Maar ook om verenigingen, die nu met hun clubbladen alleen hun leden bereiken de gelegenheid te geven om ook langs deze weg anderen op de hoogte te stellen van hun mededelingen, resultaten en om ledenacties te starten

Voor het aanleven van kopij is er geen deadline dat betelent dat gedurende de hele maand materiaal aangeleverd kan worden en worden geplaatst, daarom zal het elke editie kunnen kunnen dat er steeds veranderingen plaats vinden. Het is dus niet zo dat één keer gelezen, zoals in een papieren krant of een nieuwsbrief de Digikrant Schoonoord betekent dat deze onveranderd blijft tot de volgende maand.
Artikelen die dan nog actueel zijn worden doorgezet naar de volgende maand.


In principe mag iedereen die iets te melden heeft een bericht sturen, bij voorkeur met foto of andere afbeeldingen.
De naam van de inzender wordt vermeld maar mag ook onder
pseudoniem. Anonieme berichten worden niet geaccepteerd.
Uw gegevens zoals uw e-mailadres e.d. worden alleen gebruikt voor communicatie tussen u en de webbeheerder.


Uw berichten voor deze krant kunt u zenden naar: digikrant@schoonoordnet.nl


Onderwerpen van langdurige nieuwswaarde kunnen ook geplaatst worden op de website: webbeheer@schoonoordnet.nl